• Pateicībā par sadarbību

  Atskatoties uz paveiktajiem darbiem, vēlamies pateikt PALDIES cilvēkiem un organizācijām, kas atbalstīja un palīdzēja ar savu enerģiju, laiku, darbu, zināšanām, cilvēkresursiem un finansēm. Vēlamies arī pateikties biedriem, Alianses draugiem un kolēģiem par sadarbību. Bez Jūsu atbalsta un ticības, mums būtu daudz grūtāk sasniegt mērķus. Jūsu, kas palīdzēja un balstīja biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir daudz, tādēļ neuzskaitīsim atsevišķi, lai kāds nemanāmi nepaslīd garām vai neaizmirstas. Mēs ticam, ka Jūs paši zināt, ko esat izdarījuši gan Alianses, gan arī visa sektora labā. Paldies!

   

  Nenoliedzami pagājušajā gadā bijis atbalsts arī no publiskās pārvaldes, kas izrādīja interesi sadarboties un rast risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Arī Jums PALDIES!

   

  Protams, sakām lielu PALDIES visiem mūsu atbalstītājiem: Kultūras ministrijai, Saeimai, Valsts kancelejai, Ārlietu ministrijai, Jaunsardzes un informācijas centram, Britu padomei (British Council) Gētes institūtam Rīgā, Microsoft Latvia, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Finanšu instrumentu birojam, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Sabiedrības integrācijas fondam, Hamidam Ladejvardi un ģimenei, ASV vēstniecībai, Norvēģijas vēstniecībai, USAID, Drošības un stratēģijas pētniecības centram, Amcham, Swedbank Latvia, Altum, Abbvie, Maxima Latvija.

   

  Tāpat PALDIES personīgi par atbalstu un sadarbību Zaigai Pūcei, Zanei Veinbergai, Undai Krieviņai, Kristīnei Mennikai, Andim Lindem, Oskaram Priedem, Zuargusam, Agnesei Alksnei, Artūram Jansonam, Ivaram Ījabam, Santai Augustei, Adriānai Kauliņai, Jānim Krēvicam, Antonijai Skopai, Valdim Melderim, Zanei Daudziņai un Raimondam Graubem.