• Par Šveices finansiālo palīdzību Latvijas NVO

    Pagājušajā nedēļā (23.01.2008.) notika pārrunas par Latvijas - Šveices sadarbības līguma ietvaros veicamajiem pasākumiem un, lai veicinātu sadarbību starp abu valstu pārstāvjiem programmas īstenošanā. Latvijai paredzētais finanšu palīdzības apjoms ir 26,11 miljoni latu (59,88 miljoni Šveices franku). Finansējums būs pieejams līdz 2012. gadam. Programma izveidota ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā un sniedz atbalstu projektiem šādās jomās: drošība, stabilitāte un atbalsts reformām, vide un infrastruktūra, atbalsts privātajam sektoram, cilvēkresursu un sociālā attīstība un atbalsts nevalstiskajām organizācijām.