• Padome apstiprina Alianses stratēģiju 2019.-2021.gadam

  Latvijas Pilsoniskā alianses Padome šonedēļ padomes sēdē apstiprināja organizācijas stratēģiju 2019.-2021.gadam. Stratēģija aptver organizācijas misiju, vīziju, stratēģiskās prioritātes un vērtības.


  Misija: ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.


  Vīzija: Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.


  Stratēģiskās prioritātes:


   + Sekmēt  pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu privāto un publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstītu publiskā finansējuma pārdali.
   + Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot rezultatīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un visos lēmumu pieņemšanas posmos.
   + Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsoniskajam aktīvismu, vienlaikus veicināt labu pārvaldību nevalstiskajā sektorā.


   Latvijas Pilsoniskā alianse ievēro sekojošas vērtības:
   + Sadarbība - konstruktīvs dialogs ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbs un pieredzes apmaiņa.
   + Kompetence - pierādījumos balstīta ekspertīze pilsoniskās sabiedrības jautājumos pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.
   + Līderība – īsteno vadošo lomu spēcīgas, aktīvas un zinošas pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvēšanā.