• Otrais pilsoniskais forums aicina piedalīties referendumā

    03.07.2007. norisinājās Otrais pilsoniskais forums „Politisko lēmumu pieņemšana: Visatļautība vai atbildīgums?", kas aicināja pilsoņus nebūt pasīviem un piedalīties 07.07.2007. gaidāmajā referendumā par drošības iestāžu likumu grozījumu atcelšanu. Politoloģe Rasma Kārkliņa ievada runā atzīmēja, ka tautai jāpieprasa politiskā atbildība no tās pārstāvjiem un referendums ir labs veids parādīt, ka tauta ir gatava rīkoties, ja politiķi to neīsteno praksē. Paneļdiskusijas dalībnieki uzsvēra katra pilsoņa atbildību pašam pret sevi un pret savu valsti - ir nepieciešams skaidri parādīt savu attieksmi, tomēr ir jādomā par rezultātu, kas izrietēs no konkrētās rīcības. Politoloģe Nellija Ločmele atzīmēja, ka referendumam ir liela nozīme, jo pozitīvs referenduma iznākums būs veto valdībai līdzīgu grozījumu pieņemšanai. Arī zāles diskusijas laikā izskanēja aicinājumi ne tikai balsot pašiem referendumā „Par", bet arī aicināt to darīt savus draugus, radus un paziņas, izmantojot dažādus kanālus - caur personiskajiem kontaktiem, Internetu, medijiem.

    Pasākuma laikā tika arī izplatīts aicinājums piedalīties referendumā, kuram klātesošie varēja pievienoties, apliecinot to ar savu parakstu. Aicinājumu vari apskatīt šeit.

    Lasi arī politoloģes Rasmas Kārkliņas rakstu par politisko atbildīgumu Latvijā http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=18362643