Latvijas pilsoniskā aliance
  • NVO un valsts pārvaldes sadarbības darba grupa

    03.08.2018. notika trešā darba grupas sēde NVO un valsts pārvaldes sadarbības uzlabošanai, kurai jāizstrādā priekšlikumi sadarbības  starp nevalstiskajām  organizācijām  un  valsts  pārvaldi uzlabošanai. Tikšanās laikā iesaistītās puses vienojās, ka problemātika skatāma un risināma divos virzienos:


    1) radīt efektīvāku mehānismu NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā, sākot ar NVO  un MK sadarbības īstenošanas padomes modeļa uzlabošanu;


    2) risināt nevalstiskā sektora finanšu problemātiku, kas it īpaši pasliktinājusies pēdējos gados (saimnieciskās darbības ierobežojumi, ziedojumu kritums, nepilnīgs NVO fonda apjoms, samazināts EEZ/NOR finansējums, nepilnvērtīgs atbalsts no ES Struktūrfondiem).


    Darba grupu vada Zaiga Pūce, Memoranda padomes vadītāja vietniece, un tās sastāvā ir Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Sandis Voldiņš, Pārresoru koordinācijas centra direktors Pēteris Vilks, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore Inese Vaivare, domnīcas Providus direktore Iveta Kažoka.