Latvijas pilsoniskā aliance
  • NVO un jaunais Eiropas Savienības instruments

    25.09. ziņu izlaidumā ziņojām, ka Stefana Batory fonds (Stefan Batory Fondation) aicināja parakstīt vēstuli par programmu “Tiesības un vērtības”, par kuru notika sarunas ar Eiropas Savienību. Programma atbalsta ES pilsonisko sabiedrību, finansējot projektus tādās jomās kā cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija. Tomēr, lai programma būtu efektīva, tai jāatbilst trim nosacījumiem, kuri tika uzsvērti vēstulē: atbilstošam budžetam, tematiskai jomai un vienkāršai procedūras līdzekļu saņemšanai. Vēstule bija adresēta galvenajiem ES lēmumu pieņēmējiem: Donald Tusk, Jean-Claude Juncker un Frans Timmermans. Vēstule tika nosūtīta un jaunās programmas izstrāde ir procesā.

    Pielikumi