Latvijas pilsoniskā aliance
  • NVO sektora 2017. gada finanšu pārskata Infografika

    Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi infografiku par nevalstiskā sektora finanšu pārskatu par 2017. gadu. Infografikā ir attēloti dati gan par NVO skaitu, gan arī par tajā esošo darbinieku skaitu. Ir norādītas veiktās iemaksas budžetā, ņemot vērā to veidu. Infografikas diagrammā ir attēlots naudas sadalījums NVO sektorā pēc tās mērķa. Iepazīsties ar Infografiku pielikumā.

     

    Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

    Pielikumi