Latvijas pilsoniskā aliance
  • Notikusi Latvijas Pilsoniskās alianses kopsapulce

    14.03.2018. Gētes institūtā Rīgā notika gadskārtējā biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” biedru kopsapulce, kurā tika klātesošie iepazīstināti ar 2017.gada pārskatu un pārrunāti svarīgākie 2018.gada uzdevumi: jaunās stratēģijas izstrāde, nozaru darbu grupu izveide, kvalitatīva dialoga veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldi, sektora finanšu pārskats un finanšu pieejamība no dažādiem avotiem. Ar prezentāciju var iepazīties pielikumā.
    Kopsapulcē tika arī ievēlēta jaunā Padome: Padomē darbu turpina Ilze Bērziņa-Ruķere (Pro-Police Latvia), Jolanta Eihentāle (Veselības un sociālais serviss - Artemīda), Iluta Lāce (Resursu centrs sievietēm “Marta”), atkārtoti tika ievēlēti Uldis Dūmiņš (Zemgales NVO atbalsta centrs), Zaiga Pūce (Ascendum), savukārt jaunie Padomes locekļi ir: Līna Kārkliņa(Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL)), Valters Gražulis (WIN partners), Ivars Balodis (Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”), Dace Akule (PROVIDUS asociētā pētniece) un Inese Vaivare (Latvijas Plat forma attīstības sadarbībai).

    Paldies visiem Latvijas Pilsoniskā alianses biedriem, kuri piedalījās un deleģēja savus pārstāvjus piedalīties biedru sapulcē. Paldies Gētes institūtam Rīgā par telpām. Lai aktivitātēm bagāts jaunais gada pārskata gads!

    Pielikumi