• Notikusi diskusija „Iespējas un izaicinājumi jaunatnes politikā”

    Liepājas pilsētas Domē ir noticis Latvijas Pašvaldību savienības organizētais seminārs Kurzemes pašvaldību vadītājiem, darbiniekiem un jauniešiem „Iespējas un izaicinājumi jaunatnes politikā". Seminārs notika projekta JAUNIEŠI VĒRO ietvaros. Semināru atklāja Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, uzsverot, ka Liepājas pašvaldība ir apzinājusies jauniešus kā vērtību. Liepājas pilsētas Domē ir izveidota un strādā Jaunatnes lietu komisija, ar kuras palīdzību jaunieši var aktīvi līdzdarboties un sniegt ieteikumus politiķiem. Semināra turpinājumā sekoja prezentācijas par finansējuma piesaistes iespējām darbam ar jauniešu jautājumiem pašvaldībās. Semināra noslēgumā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes lietu departamenta direktors Andris Grafs iepazīstināja dalībniekus ar jaunatnes politikas prioritātēm, kā arī informēja par gaidāmajiem ministrijas projektu konkursiem saistībā ar jaunatnes politikas dokumentu veidošanu vietējās pašvaldībās. Vairāk informācija http://www.jauniesivero.lv/