• Notikusi aprīļa Memoranda padomes sēdes

  24. aprīlī notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde.


  Sēdē piedalījās Ministru prezidenta padomnieks Hosams Abu Meri, kas sniedza savu redzējumu sadarbībai ar NVO, kā arī uzsvēra, ka jāattīsta konsultatīvās un memoranda padomes ietekme.


  Sabiedrības integrācijas fonda pārstāves ziņoja par valsts budžeta programmas ''NVO fonds'' 2018. gada rezultātiem, tika secināts, ka:
   Nepieciešams vienkāršot NVO fonda ieviešanas mehānismu, lai savlaicīgāk varētu uzsākt projekta īstenošanu, nodrošinot rezultātu ietekmi un ilgtspēju.


   Fokusējot programmas atbalstu uz konkrētiem mērķiem un rezultātiem, tiek veicināta programmas ietekme uz politiskiem rezultātiem.
   Programmas ietvaros 2016.-2018. gadā īstenoti 136 projekti visā Latvijā, kopumā projektu aktivitātēs iesaistot vairāk kā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, neskaitot auditoriju, kas saņēmusi informāciju par projekta aktivitātēm sociālajos tīklos.


   Programmas projektu aktivitātēs iesaistītas 1796 NVO t.sk. projektu īstenotāju organizācijas, sadarbības partnerorganizācijas un par projektu aktivitātēm informētās NVO.


   74% no programmas kopējām izmaksām trīs gadu periodā ir NVO nozares profesionāļu darba samaksa.


  Pēc prezentācijas Kultūras ministrijas pārstāve papildināja, ka ministrija atbalsta NVO fonda darbību un likumprojekts ir iesniegts un atrodas 2. lasījumā, kam ir pilnīgs valdības atbalsts. Fundamentālais iemesls, kāpēc Sabiedrības integrācijas fonds šobrīd tiek reformēts, lai tas darbotos saskaņā ar valsts noteiktām integrācijas un politikas nostādnēm un to politiku, kuru veido NIPSIP līmenī, kas ir saistīts ar Nacionālo attīstības plānu, kas ir sasaistīts vienā kopumā. Jaunais likumprojekts sakārtos sistēmu tā, lai tas viss darbotos loģiski.


  Nākamā NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 29. maijā, plkst. 11.00  un uz šo sēdi ieradīsies arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.