• Noticis starptautisks NVO forums „Pilsoņu līdzdalība Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgai at

    Šī gada 12.-13. maijā Rīgā biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" organizēja starptautisku nevalstisko organizāciju forumu „Pilsoņu līdzdalība Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgai attīstībai". Forums norisinājās Latvijas Prezidentūras Baltijas Jūras valstu padomes ietvaros.

    Forumā tika pieņemta VII Baltijas jūras reģiona Foruma Deklarācija, kurā tika apkopoti dalībnieku sagatavotie uzstādījumi tematiskajās darba grupās. Galvenie priekšlikumi ietvēra šādus uzstādījumus, ka Baltijas jūras reģiona valstu vadītājiem un Baltijas jūras valstu padomei ir jāiesaista vairāk pilsoniskās sabiedrības pārstāvji reģiona reformas izstrādes procesā, kā arī padomes iniciētajās darba grupās. Jāveicina visu reģiona valstu integrācija, nodrošinot daudzveidīgu programmu pieejamību visām 11 valstīm Baltijas jūras reģionā, ir svarīgi nodrošināt pieejamu daudzveidīgu finansējumu gan nacionālajā, gan arī reģionālajā mērogā, lai sekmētu NVO līdzdalību politiskajos procesos. Vides un enerģētikas jomā priekšlikumi ietvēra enerģijas taupīšanu un Baltijas jūras aizsardzību. Sociālajā iekļaušanā tika minēta nabadzības izskaušana, mūžizglītības un kultūras jomā, tika uzsvērta nepieciešamība pēc daudzveidīgām programmām Baltijas jūras reģionā. Deklarāciju paredzēts iesniegt Baltijas jūras valstu padomei un nacionālajām valdībām.

    Forums tika organizēts Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros. Atklāšanas runās uzstājās Baltijas Jūras valstu padomes vecāko amatpersonu komitejas vadītājs, vēstnieks, Valdis Krastiņš, uzsverot, ka pilsoniskās sabiedrība pārstāvji ir galvenie spēlētāji, lai mazinātu sabiedrības uzticēšanās trūkumu politiķiem un valsts pārvaldei. Savukārt Ph.D. Roberts Ķīlis, prezentējot pašreizējos priekšlikumus Latvijas stratēģijai 2030. gadam, uzsvēra, ka paredzamās sabiedrības attīstības tendences ir kopīgas gan Baltijas jūras reģionā, gan Eiropas un arī globālajā mērogā, piemēram, novecojoša sabiedrība, iedzīvotāju gatavība līdzdarboties dažādu dzīves procesu ietekmēšanā.

    Forumu organizēja Latvijas NVO platforma biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" sadarbībā ar partneriem no visām Baltijas jūras reģiona valstīm. Forumu finansiāli atbalsta LR Ārlietu ministrija, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Frīdriha - Eberta - Fonds, Sorosa Fonds - Latvija, Rīgas Dome.