• Nauris Puntulis – jaunais Kultūras ministrs

    Saeima 8.jūlijā izteica uzticību kultūras ministram Naurim Puntulim. Pirms apstiprināšanas ministra amatā Nauris Puntulis bija Rīgas domes deputāts, iepriekš - arī kultūras ministres padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos. Tāpat Nauris Puntulis ir Latvijas Nacionālās operas solists.


    Līdzšinējā kultūras ministre Dace Melbārde atstāja amatu, lai ieņemtu Eiropas Parlamenta deputātes amatu. Sveicam jauno Kultūras Ministru! Ceram uz veiksmīgu sadarbību pilsoniskās sabiedrības jautājumos! Tādos kā:
    >> stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumus valsts līmenī;
    >> rast risinājumus NVO finanšu ilgtspējai;
    >> sakārtot ziedošanas regulējumu, lai organizācijas spētu piesaistīt privātos finanšu līdzekļus.