Latvijas pilsoniskā aliance
  • Mūs vieno māksla!

    Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem“ projekta „Stereotipu mazināšanas un savstarpējas izpratnes veidošana caur vizuālās mākslas kultūras izpausmēm“ ietvaros ir noslēdzies mākslas nodarbību cikls. Tajā aktīvi iesaistījās romu un latviešu bērni un jaunieši - zīmēja, gleznoja, līmēja, strādāja dažādās tehnikās, lai veidotu dažādu mākslinieku gleznu reprodukcijas. 24.oktobrī notiks ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Romu kultūras centru, lai iepazītu klātienē Latvijas mākslas tradīcijas un vēsturi, kā arī romu tautu kultūru un vēsturi.

    Savukārt 26.oktobrī, plkst. 16:00, Kandavas jauniešu centrā „Nagla“ notiks izstādes „Mūs vieno māksla!“ atklāšanas pasākums - dzejas skaitīšana, muzikālā pauze, uzstāsies latviešu un romu bērni un jaunieši. Kā arī neformālas sarunas, mākslas baudīšana, kafija, tēja un uzkodas. Vairāk informācijas var atrast šeit.

     


    Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.