Latvijas pilsoniskā aliance
  • Moldovas delegācijas vizīte Latvijā

    31.07.2017. Latvijā viesojās 21 dažādu organizāciju pārstāvji no Moldovas, ar kuriem tikās arī biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, lai pastāstītu, kā pilsoniskā sabiedrība aizstāv savas intereses, kādas ir sabiedrības līdzdalības metodes Latvijā, un kā biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” veicina biedru un aktīvistu sadarbību un tīklošanos.


    Šī vizīte bija daļa no biedrības “Latvijas Lauku forums” īstenotā projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem”, kas tiek īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas līdzfinansējumu.