• Memoranda padomes tikšanās ar ministru prezidentu

  29.maijā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sēdē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Tajā Memoranda padome iepazīstināja Valdības vadītāju ar identificētiem prioritārajiem jautājumiem nevalstiskajā sektorā, kurus nepieciešams steidzami risināt:


  Pilsoniskā dialoga uzlabošana. Pēdējo gadu laikā nevalstiskajām organizācijām nav bijusi iespēja jēgpilni ietekmēt pat tādus lēmumus, kas attiecas uz šajā sektorā nodarbinātajiem, iepriekšējai valdībai un Saeimai būtiski sašaurinot gan sabiedrisko organizāciju finansējuma piesaistes iespējas, gan arī sašaurinot NVO darbam nepieciešamās pilsoniskās brīvības.


  Lai šādas situācijas neatkārtotos, NVO prioritārs ir jautājums par kvalitatīvāku pilsonisko dialogu ar valdību, un pilsoniskajam dialogam nepieciešams noteikt līdzvērtīgu lomu tam, kādu šobrīd valdība piešķir sociālajam dialogam ar darba devēju organizācijām.
  NVO sektora finansēšanas jautājumi. NVO sektora kvalitatīvam darbam ir īpaši aktuālas šādas jautājumu grupas:


   pilsoniskās sabiedrības finanšu ilgtspēja, tai skaitā šobrīd ļoti zemais NVO fonda apjoms, nelabvēlīgi NVO apstākļi ziedojumu piesaistei, kā arī ierobežojumi nodarboties ar saimniecisko darbību. Šo faktoru kopums ir NVO profesionālais darbībai iznīcinošs;
   Šķēršļi publiskās pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām veidot partnerības tam, lai varētu saņemt ES fondu finansējumu, tāpat NVO šobrīd nav iespējas kvalitatīvi darboties ES fondu Uzraudzības komitejās. Tāpēc nepieciešams veicināt paredzēt specifiskā atbalsta mērķa finansējuma apjomu arī dialogam ar pilsonisko sabiedrību, pielīdzinātu nozaru sociālā dialoga stiprināšanas pasākuma finansējuma apjomam.


  Memoranda padomes reforma
  Memoranda padomes pašreizējais modelis neļauj šai institūcijai kvalitatīvi strādāt – proti, ne tikai pārrunāt, bet arī risināt NVO identificētos jautājumus. 2018.gadā tika izstrādāts jauns Memoranda padomes modelis, kas ļautu NVO kvalitatīvāk iesaistīt dialogā ar valdību.
  Sēdes noslēgumā Ministru prezidents deva “zaļo gaismu” problēmjautājumu sakārtošanai, vienlaikus norādot, ka izrunāto piefiksēja Hosams Abu Meri, ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos, kurš arī pieskatīs, lai risinājumi tiktu rasti un ieviesti.