• Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas turpina diskutēt

  16. maijā notika Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finansēm un SLO likumprojektu, kurā nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvji turpināja diskutēt par saimniecisko darbību.

   

  Darba grupā ar praktiskiem piemēriem tika skaidrots, kāpēc un kā nevalstiskās organizācijas veic saimniecisko darbību un kādi ir identificētie šķēršļi VID atskaitēs. Tāpat tika diskutēts par terminu “ziedojums” un “dāvinājums” nošķīrumu, kā arī par procentuālo administratīvo izdevumu ierobežojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Lai gan nevalstiskā sektora un valsts pārvaldes puses nevarēja vienoties, tomēr viens no priekšlikumiem, kā risināt problēmātiku tika izvirzīts:

   

  >> precizēt terminu “saimnieciskā darbība”, lai uzraugošajām iestādēm neveidotos dažādas interpretācijas;

   

  >> nošķirt terminus “dāvinājums” un “ziedojums”, ar to, ka tikai uz ziedojumiem attiecināmi nodokļu atvieglojumi, kas savukārt nozīmē arī attiecināmību tikai uz sabiedriskā labuma organizācijām;

   

  >> tā kā organizācijas nevar zināt, vai dāvinātājs ir pieprasījis nodokļu atvieglojumus, par to būtu jāziņo VID, no kā izrietot sabiedriskā labuma organizācijas varētu veidot gada pārskatus, tas ir, būtu skaidrs, kad ir ziedojums un kad ir dāvinājums;

   

  >> tā kā uz saimniecisko darbību nav attiecināmi nodokļu atvieglojumi, SLO likuma 11. panta otrajā daļā nepieciešams svītrot ierobežojumu attiecībā uz saimniecisko darbību.

   

  Nākamā sēde notiks 23.maijā plkst. 11, kurā diskutēs par saimnieciskās darbības definīciju, vai NVO drīkst ar to nodarboties, par izdevumu proporcijām.