Latvijas pilsoniskā aliance
  • Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas sēde

    19.martā norisināsies Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finanšu ilgtspēju un sabiedriskā labuma organizāciju tiesisko regulējumu. Šajā darba grupas sēdē, saskaņā ar iepriekš nolemto:


    + Nepieciešams uz nākamo sēdi uzaicināt UR pārstāvi, lai pārrunātu statistiku par, iespējams, likvidējamām NVO, kā arī par to, kā varētu risināt problemātiku, ka tiek dibinātas NVO ar mērķī norādītu attīstīt uzņēmējdarbību.


    + VID kopā ar FM strādā pie risku vadības attīstīšanas, nosakot kritērijus, pēc kuriem iestājas riskam pakļautās NVO. Ņemot vērā noteiktos kritērijus, pārbaudīt, cik NVO tiktu iekļautas šajā kategorijā.