• Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas 5.sēde

    11. aprīlī notiks Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finanšu ilgtspēju un sabiedriskā labuma organizāciju tiesisko regulējumu, kurā plānots skatīt Tiesību ministrijas Valsts tiesību departamenta sākotnējo variantu likuma redakcijai par atviegloto nevalstisko organizāciju likvidāciju, un sagatavoto priekšlikumu kopumu Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektam.