• LV portāls: Vai Lauksaimniecības sektorā atsevišķas NVO gadiem ilgi bauda privilēģijas?

  Revīzijā “Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?” Zemkopības ministrijai (ZM) tiek ieteikts veikt pasākumus, lai nodrošinātu atklātu un uz vienlīdzības principiem balstītu sadarbību politikas un tiesību aktu izstrādes procesā. Tāpat arī Zemkopības ministrijai jāgādā, lai NVO darbību finansēšanas kārtība atbilstu labas pārvaldības principiem, nosakot sasniedzamos rezultātus un paredzot darbības izvērtējumu.

   

  Lai ieviestu VK ieteikumus, ministrija plāno izvērtēt un mainīt šībrīža sadarbības modeli ar NVO, piemēram, izveidot darba grupas, diskusiju forumus, veikt atzinumu sniegšanu u. tml., turklāt padarot informāciju publiski pieejamu, arī mājaslapā, informē zemkopības ministra Kaspara Gerharda padomniece Santa Vaļuma.

  “Jau gadiem esam vērsuši politiķu uzmanību uz to, kā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no Zemkopības ministrijas budžeta,” atklāj Latvijas Pilsoniskā alianse direktore Kristīne Zonberga, kura cer, ka VK ziņojums būs pirmais solis sistēmas sakārtošanā.

  Zemkopības ministrijai vēsturiski ir izveidojusies cieša sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām nozares politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un politikas īstenošanā, revīzijā secinājusi Valsts kontrole. Valsts budžeta finansējums NVO dažādu pasākumu īstenošanai meža un zivsaimniecības nozaru attīstībai pieejams no ministrijas valsts atbalsta fondiem – Meža attīstības fonda, Medību saimniecības attīstības fonda un Zivju fonda. Minētie fondi veidojušies vēsturiski no “speciālajiem” budžetiem, kuri 2004. gadā tika reorganizēti un kopš tā laika ir iekļauti valsts pamatbudžetā. Pirms desmit gadiem VK aicināja izvērtēt fondu pastāvēšanas lietderību, bet tas nav noticis. Lasi plašāk.

  Viedokli par ziņojumu Latvijas Radio 1 raidījumā Pēcpusdiena izteica arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.