• LPA direktore ievēlēta European Civic Forum padomē

    European Civic Forum (ECF)* biedru kopsapulcē, kuras ietvaros notika ECF Padomes vēlēšanas, Latvijas Pilsonsikās alianses direktore Kristīne Zonberga uz trim gadiem tika ievēlēta padomes sastāvā.  ECF padomi veido 27 organizāciju pārstāvji un tās uzdevums ir īstenot kopsapulcē pieņemtos lēmumus, noteikt tīkla stratēģiskos virzienus un veicamās aktivitātes.


    * European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un NVO no 27 Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju.