• Liepājā 23 jauni vienaudžu izglītotāji

    Liepājā ir noslēgušās jauniešu vienaudžu izglītotāju apmācības. Apmācību rezultātā jaunieši ir sagatavoti darbam veselības veicināšanas jomā savu vienaudžu vidū. Jaunieši ir guvuši zināšanas par šādām tēmām:
    • jauniešu fiziskās un emocionālās dzīves attīstības periodi;
    • motivācijas un atkarības veidošanās mehānismi jauniešu attīstības periodos;
    • atkarību veidi un iespējas tās pārvarēt, jauniešu seksuālā veselība;
    • emociju un jūtu atzīšana sevī.