• Līdzdalības konsorcijs

    2011.gada 17.jūnijā starp biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrību Latvijas Lauku forums, biedrību Latvijas Radošo savienību padome, biedrību Pro Futuro, biedrību Latvijas zaļā kustība un onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību Dzīvības koks tika noslēgts līdzdalības konsorcija līgums. Minētās organizācijas, kas darbojas un īsteno aktivitātes sabiedriskā labuma darbības jomās dažādās nozarēs un izvērš aktivitātes iedzīvotāju un organizāciju interešu aizstāvībā - veselības, vides, kultūras, izglītības, reģionu attīstības un pilsoniskās sabiedrības attīstības pilnveidē tiecas praksē veidot organizētas pilsoniskās sabiedrības līdzdalības infrastruktūras modeli.
     
    Konsorcija partneri apņemas mērķtiecīgi un profesionāli līdzdarboties Latvijas Nacionālā attīstības plāna izstrādē un Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas procesā un tiesību aktu izstrādē plānošanas periodam no 2014.-2020.gadam. Konsorcija partnerorganizācijas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu, izvērsīs kopīgas aktivitātes un nodrošinās atbalstu citām aktivitātēm, ko veic konsorcija partneri, ar mērķi apvienot resursus un nedublēt līdzdalības aktivitātes šajos procesos.
     
    21.11.2011. notika pirmā konsorcija sēde, kuras laikā organizācijas apsprieda principus līdzdalībai un vienojās par kopīga pozīcijas dokumenta izstrādi, kurā analizēs procesus no diviem aspektiem - sabiedrības kvalitatīva iesaiste un nozaru skatījums uz Latvijas prioritātēm NAP un struktūrfondu sadalē.