• Latvijas prezidentūra ES: NVO un brīvprātīgo loma, ziedojumi

    26.09.2013. Valsts sekretāru sanāksmē piedalījās R.Vandriessch kundze, kura iepazīstināja ar Beļģijas prezidentūras ES pieredzi 2001. un 2011. gadu. Iepriekšējo prezidentūru vadītāja uzsvēra trīs būtiskus aspektus, kas nodrošinās panākumus īstenojot prezidentūru.


    1.    cieša sadarbība starp TRIO valstīm prezidentūras saņemšanas, vadīšanas un nodošanas laikā;
    2.    cieša sadarbība ar NVO prezidentūras uzdevumu definēšanā un pasākumu norisē;
    3.    balansa noturēšana starp starptautiskajām aktivitātēm un nacionālas nozīmes prioritātēm.

    Tā kā Latvijas prezidentūras sekretariāts sadarbību ar NVO ir sācis savlaicīgi, aicinot organizācijas iesūtīt savus pasākumus kopīgās norises kalendārā, var secināt, ka NVO darbam piešķirta būtiska nozīme šāda augsta līmeņa pasākuma īstenošanā. Vienlaikus aicinām Latvijas prezidentūru ES pievērst uzmanību oficiālajiem pasākumiem, kurus var bagātināt NVO ekspertu viedoklis un aicināt organizāciju pārstāvjus piedalīties institūciju aktivitātēs, un otrādi, arī ārpus abpusēju labas gribas dokumenta, memoranda ietvara. Prezidentūras kontekstā jāmin arī brīvprātīgā darba nozīme. Latvijas prezidentūras sekretariāts definējis, ka prezidentūras sekmīgai norisei būtiska loma būs brīvprātīgajam darbam. Tādēļ sekretariāts aktīvi iesaistījies likumprojekta par brīvprātīgo darbību gatavošanā. Viens no priekšlikumiem, ko izteicis sekretariāts – brīvprātīgajam darbam ir jābūt ne tikai vērstam sabiedriskā labuma darbības jomās, bet arī: „valstij svarīgu starptautisku projektu sagatavošanu un organizēšanu”. eLPA uzskata, ka brīvprātīgā darba likuma ieviešana pirmkārt ir būtiksa tāpēc, lai valsts atpazītu šādu sabiedrības līdzdalības formu, nevis izmantotu šo konceptu tad, kad tai tas nepieciešams. Trešā piezīme par Latvijas prezidentūru ES – tās norisei, līdztekus finansējumam, ko piešķir valsts budžeta, nepieciešami ziedojumi! Šobrīd apspriešanas procesā ir vairāki grozījumi likumprojektos, kas piedāvā, ka var atvēlēt ziedojumu: „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam ar mērķi sagatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā vai nodrošināt tās norisi”. eLPA kritiski vērtē šādu kārtību, jo tā būtiski izkropļo izpratni par ziedošanas kultūru un tās mērķiem sabiedrībā. eLPA saskata, ka šādiem precedentiem var sekot citi gadījumi, pretendējot uz ziedojumiem, kaut gan izdevumi ir sedzami no valsts budžeta pilnā apmērā.