• Latvijas Pilsoniskās alianses 2018. gadā paveiktais

  Lai atskatītos uz pagājušā gada paveikto, esam izveidojuši 2018. gada padarīto darbu bilanci. Apkopojot iepriekšējā gada veiktās aktivitātes, varam secināt, ka ir aizsākti un turpināti būtiski darbi nevalstisko organizāciju (NVO) interešu aizstāvības, līdzdalības veidošanas, pētniecības, kapacitātes stiprināšanas jomā,  kā arī organizēti vērienīgi notikumi, izcīnītas vērtīgas nozares uzvaras, paplašināti sadarbības tīkli un izglītota pilsoniskā sabiedrība.


  NVO UZVARA - kļuvām par EEZ/NOR finansētā "Aktīvo iedzīvotāju fonds" operatoru sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales, D-Latgales, NVO resursu centriem, Valmieras Novada fondu un Latvijas Lauku forumu.


  PLAŠĀKI SADARBĪBAS TĪKLI - kļuvām par biedru starptautiskajā tīklā ALDA; turpinājām sadarbību ar CIVICUS, European Civic Forum, Baltijas jūras reģiona NVO tīklu; Piedalījāmies 9 ārvalstu konferencēs un vizītēs; noslēdzām sadarbības līgumu ar LTRK; uzsākām partnerību ar LVportāls.


  INTEREŠU AIZSTĀVĪBA - sniedzām 50+ atzinumus; apmeklējām 200+ sanāksmes; veidojām pārstāvniecību 10 konsultatīvās padomēs.


  LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA- piedalījāmies Sarunu festivālā "Lampa";  Organizējām 2 publiskās diskusijas Rīgā un 17 publiskās diskusijas reģionos.


  PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA - izglītojām 1500+ skolēnus Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā; Sadarbībā ar Jaunsardzi, īstenojām Valsts aizsardzības mācības pilotprojektu 14 Latvijas skolas.


  PUBLICITĀTE - 52 Ziņu lapas; 12 finanšu ziņas; 23 Preses relīzes; 3723 Sekotāji sociālajos tīklos; 2500+ ziņu lapas abonementi; 4 raksti latviešu, angļu, dāņu un norvēģu valodās.


  PĒTNIECĪBA - veidojām: Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu; Sabiedriskā labuma finansēšanas (SLO) problemātikas izpēti; NVO finanšu pārskatu.


  KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA - veidojām 104 e-padomus (#BNfakts, #BNRiga) un 14 "Jurista padomus"; administrējām 14 projektus un īstenojām 11 projektus; sniedzām 200+ konsultācijas.


  VĒRIENĪGĀKIE NOTIKUMI - pasākumos piedalījās 700+ dalībnieki; NVO samits; NVO forums; Balva Cilvēka izaugsmei; Memoranda padomes konference; Saeimas un NVO forums; Latgales  forums; #Dialogs, u.c.


  Latvijas Pilsoniskās alianses 2018. gada paveikto infografikas veidā varat apskatīt pielikumā.


  Lai plānotu šī gada aktivitātes un darbus, vēlamies uzzināt Jūsu ieteikumus turpmākajam Alianses darbam. Tāpēc aicinām veltīt aptuveni 5 minūtes un aizpildīt šo anketu. 

  Pielikumi