Latvijas pilsoniskā aliance
 • Latvijas Pilsoniskā alianse: valsts vēlme veidot nevalstisku organizāciju rada draudus demokrātijai.

  Atsaucoties uz Latvijas Televīzijas 2018.gada 9.janvāra raidījumā “Rīta panorāma” izskanējušo informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānu veidot jaunu nacionāla līmeņa nozares nevalstisko organizāciju, “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsaka atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) un kritizē šādu publiskās pārvaldes ieceri.


  “Latvijas Pilsoniskā alianse” vērš uzmanību, ka šāda prakse – valdībai veidot un organizēt nevalstiskās organizācijas – ir autoritāras valsts pazīme. Tādās valstīs kā Ķīna un Krievija valdības organizētas nevalstiskās organizācijas (angliski GONGO) ir ierasta prakse, valdībai nodrošinot sev vēlama viedokļa saskaņošanu ar sabiedrības pārstāvjiem. Tādēļ IZM iecere veidot jaunu nozares organizāciju ir signāls tam, ka Latvijas demokrātija virzās nepareizā virzienā, pārņemot autoritārisma iezīmes, kontrolējot un pašiem organizējot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.


  Šāda publiskās pārvaldes rīcība rada bažas par apzinātu pilsoniskās sabiedrības vājināšanu, jo tā seko pēc virknes ierobežojumu nevalstisko organizāciju darbībai un finanšu ilgtspējai, kā arī valdības bēgšanai no dialoga ar nozari. Situācijā, kad demokrātiskas vērtības ir apdraudētas visā pasaulē, ir īpaši svarīgi Latvijas valdībai nodrošināt tādu nevalstisko organizāciju darbību, kas ir dibinātas un darbojas neatkarīgi, pārstāvot un aizstāvot sabiedrības intereses.
  Latvijas Pilsoniskā alianse  ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.


  Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 128 biedrus, kas kopumā sastāda aptuveni 30 000 privātpersonas.