Latvijas pilsoniskā aliance
  • Latvijas Pilsoniskā alianse tiekas ar vēstniecībām – atskats

    Piektdien, 5.oktobrī alianses pārstāves tikās ar Dānijas vēstnieku Latvijā, Hans Brask un Somijas vēstnieci Latvijā, Riitta Korpivaara. Vēstnieki tika iepazīstināti ar alianses līdzšinējo darbu NVO interešu aizstāvībā, paveikto un plānotajiem projektiem. Tika pārrunātas Latvijas NVO sektora tendences un nepieciešamie soļi situācijas uzlabošanai, kā arī turpmākas sadarbības iespējas. Abi vēstnieki pauda interesi sadarboties ar aliansi un iespējams atbalstīt kādu no plānotajiem projektiem.