• Latvijas Jaunatnes padome ir gandarīta par Jaunatnes likuma pieņemšanu

    Ceturtdien, 8.maijā Saeimā tika pieņemts „Jaunatnes likums". Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Latvijas Jaunatnes padome (LJP) iniciēja Jaunatnes likuma veidošanas procesu jau deviņdesmito gadu vidū, bet mērķtiecīga likuma izstrāde tika uzsākta 2002.gadā. Eva Ikstena, LJP prezidente "Šodien jauniešiem Latvijā ir svētku diena, jo beidzot šis likums ir pieņemts Saeimā! Tas ir signāls, ka valsts vadītāji ir gatavi īstenot mērķtiecīgu jaunatnes politiku un redz jauniešus un jaunatnes organizācijas kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai."