• Kultūras mantojuma NVO aicinātas pievienoties Eiropas tīklam!

    Nesen izveidots Eiropas mantojuma organizāciju reģistrs, kas iecerējis apkopot datus par Eiropā sastopamām nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, kas aktīvi darbojas gan materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Reģistra veidotāji aicina mantojuma organizācijas patstāvīgi piereģistrēties, izmantojot reģistra mājas lapu www.heritage-organisations.eu. Šobrīd no Latvijas reģistrā pierakstījies samērā mazs organizāciju skaits. Latvijas organizācijām, kas darbojas šajā jomā, šī ir ļoti vērtīga iespēja sniegt informāciju par sevi un pievienoties starptautiskam tīklam, ko izmanto dažādi interesenti, pētnieki un potenciālie sadarbības partneri.