• Konsultējies par finansējuma piesaisti un grāmatvedības uzskaiti!

  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ir noslēdzis līgumu ar fondu „Ziedot" par konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšanu par finansējuma piesaistes un grāmatvedības uzskaites jautājumiem nevalstiskajām organizācijām. Tiek piedāvāta iespēja:
  - saņemt konsultācijas par finansējuma piesaisti biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, neformālo sabiedrības grupu pārstāvjiem, biedrību un dibināšanas iniciatīvu grupu pārstāvjiem.
  - saņemt konsultācijas par biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaites jautājumiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
  - piedalīties semināros par finansējuma piesaistes jautājumiem 5 Latvijas reģionos;
  - piedalīties semināros par biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaites jautājumiem 5 Latvijas reģionos.
  Vairāk informāciju var atrast NVO institūta mājas lapā vai info@nvoinstituts.lv. Iespēju nodrošina ĪUMSILS valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" ietvaros.