• Konference par bērnu tiesību jautājumiem Lisabonā

    18-21.11.2007 Portugālē norisināsies konference „Supporting prevention and recovery from child abuse and neglect: role of professionals, communities and family" ar 700 ekspertu dalību un tajā tiks diskutēts par vardarbību pret bērniem, to tiesībām, ģimenes un sabiedrības lomu situācijas uzlabošanai. Organizētāji Association of Women Against Violence aicina šajā jomā strādājošas organizācijas un profesionāļus piedalīties konferencē, kā arī izplatīt šo informāciju tālāk.

    /CIVICUS/