Latvijas pilsoniskā aliance
  • Koknesē notiks seminārs par darbu ar trešo valstu pilsoņiem

    Lai uzlabotu dažādu Zemgales speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, šā gada 3.-4.oktobrī atpūtas kompleksā “Rancho Randevu”, Riekstukalni 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros rīko divu dienu semināru starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā bēgļiem.

    Pieteikties apmācībām aicināti pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji. Vairāk informācijas var atrast šeit.