Latvijas pilsoniskā aliance
 • KM Valdības rīcības plānā iekļauti Alianses iesūtītie priekšlikumi

  Kā iepriekš informējām, Alianse 21. februārī Kultūras ministrijai nosūtīja priekšlikumus Valdības rīcības plānam. Kultūras ministrija informēja, ka Pārresoru Koordinācijas centrā iesniegtajā Valdības rīcības plāna projektā diskusijai Ministru kabineta locekļiem iekļāvusi šādus darbības rezultātus:


  + Stiprināta Latvijas Pilsoniskās alianses loma dialogam ar valdības institūcijām jautājumos par pilsoniskās sabiedrība līdzdalību;


  + Izveidotas darba grupas konkrētu nozares jautājumu risināšanai, nodrošinātas ikgadējas Latvijas augstāko amatpersonu tikšanās ar NVO un MK sabiedrības memoranda padomi, lai kopīgi risinātu nozares jautājumus;


  + Nodrošināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupas un ES fondu plānošanā;


  + Sagatavoti pilsoniskās sabiedrības priekšlikumi iekļaušanai ES daudzgadu budžetā;


  + Stiprināti sabiedrības līdzdalības mehānismi pašvaldībās.