Latvijas pilsoniskā aliance
 • Kampaņa “Mazais pilsonis” izaudzis par “Jaunais pilsonis”

  Latvijas Pilsoniskā alianse jau astoņus gadus rīkoja kampaņu “Mazais pilsonis”, ar mērķi jauniešus izglītot par pilsonisko līdzdalību, kas ir būtiska kompetence, taču līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Kampaņas ietvaros jaunieši interaktīvā un saturiskā veidā tiek iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī izdiskutēti dažādi, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistīti jautājumi, tādējādi veicinot jauniešu izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.

   

  Šogad kampaņa ir sasniegusi briedumu, kas savukārt ir pieprasījusi nepieciešamību mainīties, lai mūsdienīgā veidā uzrunātu jauniešus, un viņus mudinātu iesaistīties sabiedrības līdzdalības veicināšanas kampaņās. Kampaņas nosaukuma un identitātes maiņa ir būtiska, respektējot, ka jaunieši nevēlas tikt uzskatīti par maziem, bet gan jauniem, mērķtiecīgiem, aktīviem un radošiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri var ietekmēt procesus sabiedrībā.

   

  Projekts tiek īstenots ar British Council Latvia finansiālu atbalstu.