• Kam rīkot aptaujas un referendumus par administratīvi teritoriālo reformu?

    2. maijā Latvijas Radio 1 rīta programmā “Labrīt” viesojās Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs Uldis Dumins, lai runātu par pašvaldību izteiktajiem aicinājumiem sabiedrībai iesaistīties aptaujās un referendumos par administratīvi teritoriālo reformu. Intervijas laikā tika pārunāti jautājumi par to, cik būtiski ir iedzīvotājus iesaistīt aptaujas/ referendumu procesā, kā iedzīvotājiem neļaut ar sevi manipulēt, cik lielai pārstāvniecībai būtu jābūt, lai šādus referendumus uzskatītu par leģitīmiem un vērā ņemamiem?


    Intervijā arī tika diskutēts par to, kā vērtējama šādā politiķu un pašvaldību aktivitāte atbalstot referendumus, īpaši ņemot vērā to, ka iepriekš nebija viennozīmīga atbalsta likuma pieņemšanai par pašvaldību referendumiem.


    “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtu jāuzņemas iniciatīva iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanā par teritoriālo reformu. Patlaban pašvaldību veiktās aptaujas nav profesionālas un tām ir maza saistība ar iedzīvotāju viedokļu un vēlmju noskaidrošanu. Drīzāk tā esot cīņa par varu,” intervijā Latvijas Radio 1 rīta programmā “Labrīt” teica Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. Klausies interviju.


    VARAM pieteiktā administratīvi teritoriālā reforma paredz būtiski samazināt pašvaldību skaitu. Paklāpeniski pašvaldību vadītāji sāka novadu reformu kritizēt, citas –rīkot iedzīvotāju aptaujas, referendumus, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli.