• Kā pasniegt informāciju par korporatīvo atbildību?

    13.-14.11.2007. Apvienotajā Karalistē, Londonā, notiks konference par korporatīvās atbildības komunikāciju. Pasākuma dalībniekiem tiks sniegti praktiski padomi par to, kā atskaitīties ieinteresētajām pusēm par organizācijas aktivitātēm korporatīvās sociālās atbildības jomā.
    Vairāk par konferenci lasi http://www.ethicalcorp.com/reporting/