Latvijas pilsoniskā aliance
  • Jūrmalas pilsēta informē

    Jūrmalas pilsētas dome informē, ka:


    1)Jūrmalā turpinās vērienīgs slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu cikls. Pasākumi paredzēti dažādām mērķa grupām, bet jo īpaši trūcīgo un maznodrošināto, bezdarbnieku, cilvēku ar invaliditāti un iedzīvotāju, kas vecāki par 54 gadiem, un bērnu iesaistīšanai dažādās aktivitātēs slimību profilaksei un veselību veicināšanai. Visas aktivitātes iedzīvotājiem tiek nodrošinātas bez maksas. Janvārī senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja piedalīties tematiskās veselības nodarbībās par imunitātes stiprināšanu, mutes veselību, uztura bagātinātājiem un vitamīniem. Vairāk informācijas var atrast šeit.


    2)Var pieteikties projektu konkursam “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”, kura mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas pieejamību kultūras iestādēs un citās pilsētas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās, lai popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu un nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus: izstādes, koncertus, festivālus, filmas, izrādes, kopprojektus sadarbībā ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām, kā arī Jūrmalas mūziķu un mākslinieku jubilejas katalogu, grāmatu vai mūzikas ierakstu izdošanu. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 12. janvārim plkst. 13.00 domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5. Vairāk informācijas var atrast šeit.