Latvijas pilsoniskā aliance
  • Jauniešu migrantu integrācija Latvijā un Zviedrijā

    07.-09.11.2017. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga Zviedrijā, Linšēpingā piedalījās pirmajā Uzraudzības grupas sanāksmē projektam “PRIME - Promoting Integration for Young Migrants” (tulkojums latviešu valodā – Jauniešu migrantu integrācijas veicināšana).
    Sanāksmē tika apskatīta abu valstu situācijas migrantu integrēšanas jautājumos, pielietotie mehānismi integrācijas veicināšanai, un kādi ir trūkumi, kas būtu jānovērš nākotnē. Tāpat sanāksmē partneri vienojās par veicamajām aktivitātēm projekta ietvaros un laika grafiku to ieviešanai. Kā būtiskākais projekta rezultāts minams īpaši pielāgots mērķa grupas vajadzībām izveidots mācību kurss Zviedrijā un Latvijā.
    Uzraudzības grupas sastāvā no Latvijas ir Anita Zorgenfreija no Kultūras ministrijas, Kristīne Zonberga no Latvijas Pilsoniskā alianses un Renāta Petrova no biedrības “Radošās Idejas”.