• Eiropas konference: “Investing in people - the way forward”

    15.02.-16.02.2018. notiks Eiropas konference: “Investing in people – the way forward” Sofijā. Divu dienu pasākums sastāvēs no plenārsesijām, kas veltītas diskusijām par cilvēkuresursu attīstības finansēšanas stratēģisko orientāciju Eiropā un tematiskajiem semināriem. Konferencē pulcēsies visi attiecīgie dalībnieki: ES iestāžu pārstāvji, valstu, reģionālās, vietējās iestādes, sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, u.c. Vairāk informācijas var atrast šeit.