• #JaunaisPilsonis turpina izglītot jauniešus

    Aprīlī jauniešu izglītošanas iniciatīva #JaunaisPilsonis viesojās Iecavas vidusskolas 8. un 11. klasēs, Ugāles vidusskolas 9. un 11. klasēs un Engures vidusskolas 10. un 11. klasēs. Jauniešu izglītošanas iniciatīva Jaunais pilsonis norisinājās sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Rīgā.


    Tikšanās reizēs jaunieši interaktīvā un saturiskā veidā iepazinās ar pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju darbību, kā arī praktiski varēs iesaistīties aktivitātēs.


    Uz skolām devās īpaši apmācīti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri kopā ar skolēniem diskutēja par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem jaunajiem pilsoņiem.


    Šī mācību gada apmeklējumi ir noslēgušies, bet sākot ar jauno mācību gadu Jaunais pilsonis turpinās savas gaitas un skolas aicinās pieteikties!