• Jauna „pilsoniskās sabiedrības” padome

    20.09.2013. notika pirmā Nacionālās identitāte, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde. Sēdes sastāvā ir divdesmit trīs dažādu nozaru ministriju pārstāvji, kuru galvenais uzdevums būs koordinētā manierē pārraudzīt minētā politikas dokumenta ieviešanu un dažādu ziņojumu un konkrētu darba plānu sagatavošanu saistībā ar šīm pamatnostādnēm.

    Pamatnostādnēs ir trīs galvenie virzieni, tajā kopā ir desmit mērķi, piecdesmit četri uzdevumi un aptuveni simtu deviņdesmit pasākumi. Padome pirmajā sēdē iepazinās ar darba uzdevumiem, kā arī tika iepazīstināti ar plānoto darba stilu. Padome jau pirmajā sēdē pieņēma divus lēmumus:

    1. Izstrādāt trīs gadu plānu politikas dokumenta ieviešanai, kas sakritu ar vidēja termiņa valsts budžetu 2014-2016. gadam. Padome akceptēja šādu Kultūras ministrijas piedāvājumu.

    2. Padome nolēma izveidot šīs padomes darba grupu, kuras uzdevums būs koordinēt ar diasporas jautājumiem saistītās aktivitātes. Šāda darba grupa jau darbojas, tomēr tai nebija pastāvīga statusa.

    Padomes locekļi diskusijas veidā pauda savu redzējumu par pienesumu Padomes darbā. Padomē NVO pārstāv konkursa ceļā izvēlētas organizācijas un to pārstāvji – R.Pīpiķe, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, D.Akule, „Providus”, J.Kukainis, „Pasaules brīvo latviešu apvienība”. Padomē pārstāvēti arī sociālie partneri.