• Izveidota jauna platforma, kurā apkopota informācija par NVO apdraudējumiem Eiropā

    European Civic Forum izveidojis jaunu platformu European Civic Space Watch, kuras mērķis ir monitorēt  apdraudējumus, kuri skar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un žurnālistus Eiropā, un vienlaikus veicināt solidaritāti starp Eiropas pilsonisko sabiedrību. Platformā ir iespējas gan ievietot pašiem savu informāciju, gan arī uzzināt citu valstu pieredzes, jaunākos pētījumus, iegūt informāciju par atbalsta iespējām un/ vai iesaistīties apdraudējumu novēršanā, sniedzot savu ekspertīzi.