Latvijas pilsoniskā aliance
 • Izveidota animācija par cilvēku ar redzes grūtībām ikdienas izaicinājumiem

  Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības “Redzi mani” projekta “Esi atvērts!” ietvaros izveidoja animācijas video, kurā aktualizēja ikdienas situācijas, ar kurām sastopas cilvēki ar redzes grūtībām.

   

  Latvijā ir aptuveni 10 000 cilvēku, kuri daļēji vai pilnībā ir zaudējuši redzi. Redzes invaliditāte ir viena no smagākajām invaliditātes formām, jo būtiski ierobežo cilvēku iespējas pārvietoties, iegūt informāciju, komunicēt ar apkārtējiem un izmantot dažādus pakalpojumus.

   

  Lai veicinātu apkalpojošajā sfērā strādājošo un citu sabiedrības pārstāvju izpratni par cilvēku ar redzes grūtībām ikdienas izaicinājumiem un iespējām tikt ar tiem galā, tika izveidota animācija ar rosinājumu būt atvērtiem, jo nereti tieši atvērta attieksme ir veiksmīgas sadarbības ķīla.

   

  Animācijā ir attēlotas reālas situācijas no cilvēku ar redzes grūtībām dzīves. Nereti tās atgadās, apkārtējiem  neaizdomājoties par savu rīcību, tomēr cilvēkam ar redzes grūtībām šādas situācijas ir ļoti nepatīkamas un pazemojošas. Un kuram cilvēkam patiktu, ja par viņu brīnītos un nosodītu tikai par to, ka viņš ir? Video noskaties šeit.

   

  Projekts tika īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.