• Izstrādās Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu 2018

    7.decembrī Alianses birojā plānota ekspertu tikšanās, kuras laikā tiks izstrādāts ziņojums NVO ilgtspējīgas attīstības indekss 2018.
    Jau divdesmit otro gadu pēc kārtas tiek veidots NVO ilgtspējīgas attīstības indekss, kura veidošanā atbildīgā institūcija ir USAID (United states agency for international development). Savukārt Latvijas Pilsoniskā alianse atbildīga par Latvijas ziņojuma izstrādi, kuru, nu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas, veido kopā ar saviem sabiedrotajiem pilsoniskās sabiedrības jomā.


    Indekss ir metodoloģija, ar kuras palīdzību nosaka nevalstisko organizāciju darbības vides stāvokli konkrētajā valstī. Situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt NVO sektora attīstības progresu vai regresu. Eksperti kopā atbild uz 35 jautājumiem septiņās, jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). Izvērtējot situāciju, eksperti individuāli sniedz vērtējumu no 1-7 (1-situācija perfekta / 7-situācija kritiska) katrā jautājumā, saskaitot vērtējumu jomu apakšjautājumos, tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrai jomai kopumā, kā arī sektora vidējais kopīgais vērtējums.