Latvijas pilsoniskā aliance
  • Izsludināts konkurss astoņām Memoranda padomes locekļu vietām

    Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu līdz 2018.gada 22.jūlijam.

    Konkurss izsludināts astoņām Memoranda padomes locekļu vietām. Memoranda padomes locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim. Kandidēt var jebkuras Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis. Vairāk informācijas par konkursu šeit.