• Izmanto iespēju un reģistrējies starptautiskam skolu konkursam!

    Līdz 01.11.2007. pasniedzēji var reģistrēt skolu komandas dalībai starptautiskā projektā Mondialogo, kura mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu. Katrai komandai tiks piešķirts partneris - otra skolas komanda un projekta laikā tām kopīgi būs jāīsteno radošs projekts, lai atspoguļotu dialogu starp abām kultūrām.

    Plašāku informāciju par projektu un iespējām piedalīties meklē mājas lapā  http://www.mondialogo.org/142.html?&L=0