Latvijas pilsoniskā aliance
  • Izmaiņas biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” personālsastāvā

    Sākot decembra mēneša vidu, 11.12.2017.,  biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” biroja vadītāja Anita Īvāne būs prombūtnē līdz 2019. gada martam. Rūpes par biedrības biroju, ziņu lapu un aktuālo komunikāciju nododot projektu asistentes Sintijas Jaņķevicas un direktora pilnvaru izpildītājas Kristīnes Zonbergas pārziņā. Ar 2018. gada janvāri biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” pievienosies papildspēki projektu vadības un komunikācijas jomā.