• Ivara Godmaņa valdības uzdevumi

    Sabiedrībai ir pieejams Valdības rīcības plāns, kurš atspoguļo uzdevumus, kurus plānots veikt atbilstoši Valdības deklarācijā noteiktajiem mērķiem. Runājot par uzdevumiem, ko valdība apņēmusies veikt, lai veicinātu attīstību NVO sektorā, jāmin daži piemēri. Valdība veiks regulāru analīzi par valsts iestāžu mājas lapās ievieto informāciju, kurai jābūt vērstai uz sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu; tāpat tiks rīkoti semināri pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību ar NVO; tiks pilnveidota NVO tiesiskā vide un brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums. Aicinām iepazīties ar Valdības rīcības plānu un tajā paredzētajām aktivitātēm! Ar valdības deklarāciju un aktualizēto plānu varat šeit.