• Informācija zemnieku apvienībām un vides NVO

  Biedrība „Zemnieku saeima" rīko zemniekiem seminārus Zemgalē par jaunajām prasībām vides aizsardzības jomā. Semināri tiek rīkoti, jo no 2008. gada Dobeles, Bauskas, Rīgas un Jelgavas rajonu saimniecībām pirmo gadu būs obligāti jāsastāda mēslošanas plāni un jāveic augšņu agroķīmiskās analīzes. Lai vides jutīgās teritorijas zemniekiem skaidrotu mēslošanas plānu izstrādi un citas aktualitātes vides prasību jomā, Zemnieku saeima rīko četrus seminārus:

  • Dobeles rajonā - 23.oktobrī (Tērvetes kultūras namā)
  • Jelgavas rajonā - 25.oktobrī (Svētes skolas zālē)
  • Bauskas rajonā - 26.oktobrī (Codes pamatskolā)
  • Rīgas rajonā - 30.oktobrī (Krimuldas Tautas namā)

  Zemnieki aicināti pieteikt savu dalību, zvanot uz Zemnieku saeimas biroju, tālrunis 67027044 vai rakstot e-pastu Lāsmai Zuzānei lasma.zuzane@zemniekusaeima.lv.