• Iespēja saņemt stipendiju pētnieciskajam darbam Apvienotajā Karalistē

    Ekonomisko un Sociālo pētījumu Padome izsludina pieteikšanos stipendijai, lai piedalītos pētnieciskā darba veikšanai pētījumu grupās Apvienotajā Karalistē par dažādiem nevalstiskā sektora jautājumiem. Stipendijas tiek piešķirtas attīstības jomā darbojošos NVO, cilvēktiesību, brīvprātīgā darba un citu jomu apvienībām un grupām uz laiku līdz trim mēnešiem.

    Pieteikumu iesniegšanas termiņš 17.09.2007.
    Plašāka informācija par programmu, pieteikšanos un atlases kritērijiem, kā arī iespējamām pētījumu programmām mājas lapā http://www.lse.ac.uk/collections/NGPA/fellowships.htm