Latvijas pilsoniskā aliance
 • Iesniegts atzinums par Sabiedrības integrācijas fonda likumprojektu

  Latvijas Pilsoniskā alianse sniedza komentārus un priekšlikumus par Sabiedrības integrācijas fonda likumprojektu, aicinot Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:
  • rūpīgi izvērtēt, kāds SIF pārvaldības modelis ir piemērotākais Latvijas situācijai un vēlamākais nevalstiskajam sektoram (kā iespējamie varianti - neatkarīga iestāde, atvasināta publiska persona, aģentūra vai iestāde Ministru kabineta padotībā);
  • izstrādāt SIF un nevalstisko organizāciju konfliktsituāciju risināšanas mehānismu vēl pirms strīdus izskatīšanas Iepirkumu uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā;
  • iestrādāt  līdzsvara principu padomē, nodrošinot abu sektoru (publiskā un pilsoniskās sabiedrības) viedokļu vienlīdzīgu nozīmi, un noteikt, ka padomes vadītājs ir valsts pārvaldes pārstāvis un vietnieks nevalstiskā sektora pārstāvis, vai otrādi. Līdz ar šāda principa ieviešanu aicinām vienādot padomes, padomes priekšsēdētāja un vietnieka termiņus.
  • nepaplašināt SIF padomes sastāvu, jo jau šobrīd plašā padomes sastāva dēļ ir ļoti problemātiski nodrošināt efektīvu padomes funkcionēšanu. Samazināt padomes sastāvu būtu iespējams sastāvā iekļaujot Latvijas Pašvaldības savienības pārstāvi, kurš aizstātu plānošanas reģionu pārstāvjus.
  • Valsts prezidenta pārstāvi aizstāt ar Valsts kancelejas pārstāvi, kas būtu atbilstošāk, ņemot vērā, ka Valsts kanceleja vada NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātu.
  6. martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalīsies Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā plāno izskatīt likumprojektu "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā" pirms otrā lasījuma.